Priser utleie

Priser Biltralle utleie

Periode Pris
1 time 250,-
2 timer 300,-
3 timer 400,-
1 døgn * 650,- 
Helg ** 1.100,-

* Døgnleie: 24 timer fra utlevering til biltrallen skal være tilbakelevert
** Helgeleie: Fredag - Søndag

Priser på leie biltralle er inkl. MVA

Sjekk statens vegvesen ang. førekort og hengervekt.

Vi forbeholder oss retten til å fakturere leietaker hvis det er oppstått skade på biltrallen. Leietaker er ansvarlig for biltrallen til utleier har godkjent tilbakeleveringen.