Filter skift

Skift filter, frisk luft til motoren og deg!!

Bilen din har fire filter systemer

Luftfilter:

Urenheter som følger med luften inn kan skade motorens deler. Tette filtre kan gi redusert effekt og økt forbruk.
Det er viktig at filteret byttes i henhold til service intervall.

Drivstoffilter:

Dagens innsprøytings systemer er konstruert med stor nøyaktighet for å klare de høye ytelsene og de miljømessige kravene.
Drivstoffilteret skal rense vann og smuss slik at komponentene i systemet ikke tar skade. Ved utskigting av komponenter som filter, kreves stor renslighet, kompetanse og i noen tilfeller spesialverktøy. Dette er et arbeid som bør utføres på autorisert bilverksted.

Oljefilter:

Oljefilmen som skal redusere friksjon i motoren er noen tusenedels millimeter tykk. Oppgaven til oljefilteret er å rense bort partikler som er større en dette. Partiklene som oljefilteret tar opp kommer fra slitasje, tilførte urenheter og brendte partikler fra oljen.
Det er viktig at fileret og oljen skiftes ved riktige intervaller. Ved små kjøring, store temperatur endringer eller store belastninger bør olje og filter skiftes oftere.

Kuppefilter:

Mange nyere biler er utstyrt med kupefilter. Filteret er plassert i motorrommet eller kupeen og skal filtrere luftes som skal inn i kupeen.
Kupefilteret skal fange opp pollen, støv, sot, partikler, bakterier og noen aktive fitlere fanger opp uønskede gasser.
Kupefiltereet må skiftes ved faste intervaller ellers er det fare for redusert virkningsgrad, som fører til dåligere luftkvalitet i kupeen.