Eu-kontroll

Bestill EU-kontroll her

Den 8. februar 2019 innførte myndighetene nye regler for EU-kontroll. Kontrollfristen bestemmes nå ut fra når du sist gjennomførte EU-kontroll, ikke ut fra siste siffer i registreringsnummeret.

Når skal kjøretøyet til kontroll?

Kontrollintervallene forblir de samme som i dag. Det vil si at personbiler stort sett skal inn første gang etter fire år og deretter annethvert år, mens kjøretøy over 7 500 kg skal inn hvert år. Det vil være opp til deg når du ønsker og hvor ofte du ønsker å gjennomføre EU-kontrollen, så lenge kjøretøyet er godkjent innen fristen.

Selv om du kan gjennomføre kontrollen når du vil, får du aldri mer enn to måneder på å utbedre eventuelle feil. Hvis bilen ikke blir godkjent ved EU-kontrollen, vil du få to måneder på å utbedre feilene, men likevel ikke lengre frist enn du opprinnelig hadde. Fristen er endelig, så du må beregne tid før fristen til å få godkjent kontrollen og gjennomføre eventuelle reparasjoner og etterkontroll.

Fleksibiliteten gjør at du kan gjennomføre kontrollen sommeren før, selv om kontrollfristen er på vinteren. Dette gjør det for eksempel enklere hvis du eier et kjøretøy som kun brukes om sommeren.

Overgangsperiode

Det nye regelverket vil fases inn etter hvert som kjøretøyene er til kontroll. Kontrollfristen din vil ikke endres selv om det blir nytt regelverk. Den fristen du har ved overgangen gjelder til du har gjennomført ny EU-kontroll.

Sjekk frist for EU-kontroll

Du kan enkelt sjekke når kjøretøyet ditt må ha godkjent EU-kontroll på vegvesen.no. Kontrollfristen finner du også på kontrollseddelen fra din siste EU-kontroll, og du vil få et påminnelsesbrev 2 måneder før fristen går ut. Du kan laste ned Bil og henger appen, hvor det er mulig å få varsling når neste EU-kontroll nærmer seg.